Hướng dẫn đăng ký thành viên

I. ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN NGƯỜI BÁN

  • Bước 1: Chọn Đăng ký tại đây tại Kênh người bán để đăng ký.

  • Bước 2: Điền thông tin vào form mẫu.

Màn hình sẽ hiển thị form thông tin đăng ký

+ Loại hình: Chọn loại hình doanh nghiệp

+ Họ tên: Họ tên người bán

+ Mã số định danh:

+ Email: hộp thư của người bán

+ Tên đăng nhập: Tên tài khoản của người bán (phải là định dạng email)

+ Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ

+ Tên gian hàng: Tên của gian hàng

+ Địa chỉ cửa hàng: Địa chỉ liên hệ của cửa hàng

+ Tỉnh:

+ Quận/huyện:

  • Bước 3: Chọn Tiếp tục để tiếp tục tiến hành tạo tài khoản người bán.

Hệ thống sẽ gửi thông báo chờ kiểm duyệt

II. ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN NGƯỜI MUA

  • Bước 1: Chọn mục Đăng ký.

  • Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tài khoản.

- Tên đăng nhập: Email người dùng

- Mật khẩu: Mật khẩu dùng khi đăng nhập tài khoản

- Nhập lại mật khẩu

  • Bước 3: Click Đăng ký để hoàn tất tạo tài khoản người mua