Tin tức

Bình Thuận: Nhiều hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

Bình Thuận: Nhiều hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP

15/01/2024
Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm OCOP tại Bình Thuận ngày càng vươn xa, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Thông báo mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023) từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

Thông báo mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023) từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

29/05/2023
Thông báo mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023) từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023
Tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Thuận và tham gia các sự kiện tại Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Thuận và tham gia các sự kiện tại Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

05/05/2023
Tổ chức trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Thuận và tham gia các sự kiện tại Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023

Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023

05/05/2023
Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023
Hội nghị xúc tiến thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

Hội nghị xúc tiến thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

20/01/2022
Hội nghị xúc tiến thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
Mời tham gia Hội nghị trực tuyến Xúc tiến xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

Mời tham gia Hội nghị trực tuyến Xúc tiến xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ

18/01/2022
Mời tham gia Hội nghị trực tuyến Xúc tiến xuất khẩu thanh long Việt Nam sang thị trường Ấn Độ
Chung tay hỗ trợ vải thiều Bắc Giang

Chung tay hỗ trợ vải thiều Bắc Giang

11/06/2021
Chung tay hỗ trợ vải thiều Bắc Giang
Bình Thuận công bố 56 sản phẩm OCOP

Bình Thuận công bố 56 sản phẩm OCOP

08/04/2021
Bình Thuận công bố 56 sản phẩm OCOP
Chương trình OCOP: Điểm sáng của ngành nông nghiệp Ninh Thuận

Chương trình OCOP: Điểm sáng của ngành nông nghiệp Ninh Thuận

08/04/2021
Chương trình OCOP: Điểm sáng của ngành nông nghiệp Ninh Thuận
Sản phẩm OCOP Lâm Đồng - kinh nghiệm giai đoạn đầu

Sản phẩm OCOP Lâm Đồng - kinh nghiệm giai đoạn đầu

08/04/2021
Sản phẩm OCOP Lâm Đồng - kinh nghiệm giai đoạn đầu