Tìm nhà sản xuất găng tay thể thao (12-04-2021)
Công ty bán phụ kiện thể thao on-line tại Séc tìm nhà sản xuất găng tay thể thao cho người lớn và trẻ em, như găng tay đi xe đạp, xe máy, tập tạ, găng tay mùa đông …

Công ty Việt nam quan tâm gửi chi tiết liên hệ, địa chỉ trang web và tài liệu giới thiệu năng lực, sản phẩm … đến địa chỉ: cz@moit.gov.vn. Công ty Séc sẽ liên hệ trực tiếp với công ty được lựa chọn. 

Thương vụ Việt Nam tại Czech
 
Nguồn: Vietnamexport

Quảng cáo