Hội chợ Thực phẩm Hữu cơ khu vực Bắc Âu (12-04-2021)
Hội chợ Thực phẩm Hữu cơ khu vực Bắc Âu (Nordic Organic Food Fair) là hội chợ lớn nhất khu vực Bắc Âu, về thực phẩm hữu cơ... Hội chợ được tổ chức 1 năm 1 lần.

 

Thông tin chi tiết về hội chợ: 

Thời gian: 17-18/11/2021

Địa điểm: Trung tâm hội chợ quốc tế Malmo, Thụy Điển 

Doanh nghiệp quan tâm xin liên hệ Ban tổ chức hội chợ:

Nguồn: Vietnamexport

Quảng cáo