Chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, Sở Công Thương cùng với Cục Quản lý thị trường Bình Thuận thông báo đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng tham gia mua sản phẩm vải thiều Bắc Giang.

Ngày 14/6/2021, vải thiều Bắc Giang sẽ có mặt tại Bình Thuận (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận).

Kính mời các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng tham gia mua sản phẩm vải thiều Bắc Giang.

Sáng 18-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố, trao Giấy chứng nhận kết quả phân hạng cho 56 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, từ giữa tháng 11/2018, Chương trình OCOP Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020 bắt đầu tổ chức bộ máy thực hiện với Ban Chỉ đạo được thành lập ở cấp tỉnh, cấp huyện và bố trí cán bộ phụ trách ở cấp xã.

Trong tất cả các tiêu chí, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định đến việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Và để đáp ứng được điều này, người nông dân ở Ninh Thuận, đã dần thay đổi cách thức sản xuất, bỏ lối canh tác cũ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới, hướng đến mô hình sản xuất có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

Quảng cáo