CSSX-TM-DV Bảo Long Bình Thuận

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

2/11, Kp Xuân An, Thị trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại liên hệ

0868960592

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận, Sản phẩm CNNTTB Bình Thuận, Đặc sản địa phương tỉnh Bình Thuận

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )