Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại liên hệ

+84

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )