Thông báo mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023

Theo đề nghị của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 90/UBND-TH ngày 27 tháng 2 năm 2023 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023;  

 

                                                                    

 

Theo đề nghị của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 90/UBND-TH ngày 27 tháng 2 năm 2023 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023;  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023 diễn ra từ ngày 19/5/2023 đến ngày 23/5/2023 đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia (chi tiết thông tin về Hội chợ triển lãm Công Thương – OCOP Thái Nguyên 2023 có tại Công văn số 90/UBND-TH ngày 27 tháng 2 năm 2023 kèm theo).

Đăng ký tham gia Hội chợ đề nghị liên hệ Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên theo số điện thoại: 0913686515 (Đ/c Phạm Hùng); đồng thời có thông tin phản hồi cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0914532424 (đ/c Nguyễn Thị Minh Phương)  hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn để tổng hợp và hỗ trợ.