Thông báo mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023) từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023

                                                                                                                                 

 

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tại Công văn số 304/TM-ITPC ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc mời tham gia Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023);  

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý cơ quan, doanh nghiệp được biết và đăng ký tham gia như sau:

1. Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023), diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC). (chi tiết thông tin về HCMC FOODEX 2023 có tại Công văn số 304/TM-ITPC ngày 16 tháng 3 năm 2023 kèm theo).

2. Để đăng ký tham gia Triển lãm đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh liên hệ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM - Phòng Xúc tiến thương mại theo số điện thoại: 0934626039 (Chị Kim Oanh) hoặc 0945627178 (Anh Hiền Lương); hoặc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tình Bình Thuận theo số điện thoại: 0914532424 (Chị Nguyễn Thị Minh Phương) hoặc email: phuongntm.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng./.